online web builder

MAP III ORP    
 Kralupy nad Vltavou

1

MAP III ORP Kralupy nad Vltavou

Projekt Místní akční plánování III (dále jen „MAP III“) navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na území správního obvodu ORP KRALUPY NAD VLTAVOU (MAP I), který zpracovala MAS Nad Prahou, o.p.s.

Cílem realizace projektu MAP III je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.
Realizací projektu dojde k prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán včetně aktualizace Strategického rámce. Cílem je také monitoring realizace projektu a naplňování cílů místního akčního plánu.
V rámci projektu MAP III byla ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou
zpracována Demografická studie vývoje věkové struktury obyvatel s dopadem na kapacity škol, která
je níže k dispozici ke stažení.


2

Kontaktní osoby: 

Ing. Lenka Hermanová                                                     Email: hermanoval86@gmail.com
Hlavní manažer projektu a finanční manažer            Mobil: 734 483 935

Ing. Jana Fidlerová                                                            Email: jana.fidlerova@maspodripsko.cz
Koordinátor projektu, metodik, animace šablon       Mobil: 777 439 990