free bootstrap theme

SCLLD 2021-2027

Pro období 2021-2027 připravuje MAS Kralupsko, z.s. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které bude analyzovat své území. Budou definovány potřeby, požadavky a možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.
Strategie bude zpracována v prvním pololetí roku 2021, jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Kralupsko, reagující na konkrétní potřeby v území. Bude výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na principu metody Leader. Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního partnerství mezi všemi skupinami společnosti.